Konsolosluk Nikahı

KONSOLOSLUK NİKAHI

KONSOLOSLUK NİKAHI İki Türk vatandaşının Konsolosluklarda evlenmeleri mümkündür. Öncelikle evlenecek şahısların Nüfus Müdürlüğünden Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir. Nüfus Müdürlüğünce bu belgenin alt kısmına yurtdışında evlenileceğine dair not düşülmesi gerekmektedir. Ayrıca, eşlerin Türkiye’de bir sağlık kurumundan evlenmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlıklarının olmadığını gösteren sağlık raporu, ikametgah belgeleri, nüfus cüzdanları, pasaportları, üçer adet vesikalık fotoğrafları, vukuatlı nüfus kayıt örnekleri ve nikah şahitlerinin (nikah şahitleri de Türk vatandaşı olmalıdır) nüfus cüzdanı fotokopileri de gereklidir. Daha sonra, ilgili Konsoloslukla görüşülerek randevu alınmalıdır.


İTALYA'DA KONSOLOSLUK NİKAHI Aşağıdaki belgelerle Başkonsolosluğa şahsen müracaat eden çiftler Evlenme Beyan Kağıdını imzalarlar. Bu beyan ilgililerin Türkiye’de bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüklerine gönderilerek, evlenmelerine mani bir durumun mevcut olup olmadığı sorulur. Nüfus Müdürlüklerinden yanıt alındığında çiftlere bildirilir.
 • Sadece her ikisi de Türk vatandaşı olan çiftlerin nikahı Başkonsolosluklarımızda kıyılabilir.
 • Başkonsolosluklarda kıyılacak nikahta kadın ve erkek için birer nikah şahidi kimlikleriyle hazır bulunmalıdır. Uluslararası Aile Cüzdanı Başkonsolosluktaki nikah akdini müteakip çiftlere verilir.
 • Türk Medeni Kanununa göre erkek kadının soyadını alamaz. Türk vatandaşı kadın evlendiği eşinin soyadını almak zorundadır. Ancak, kadın eşinin soyadıyla birlikte önceki soyadını da korumak istediği takdirde, Nüfus Müdürlüğüne hitaben önceki soyadını koruma talebini içeren form dilekçeyi nikahtan önce imzalamak zorundadır.
 • 80 sayılı Kanunun 2 inci maddesi 1587 sayılı Nüfus Kanunun 15 inci maddesi ‘evlendirme kararı ilan edilemez’ denmek suretiyle değiştirmiş ve böylece ilan mecburiyeti kalkmıştır.
 • Başkonsoloslukların kanuni yetkileri içinde kıydıkları nikahlar ilgililerin aile kütüklerine islenmek üzere on gün içinde erkeğin kayıtlı olduğu ‘Nüfus Müdürlüğüne” bildirilir.
 • Yerel makamlar önünde evlenen Türk vatandaşları da en geç iki ay içinde evliliklerini Türkiye’deki Nüfus Müdürlüğüne tescil ettirmek için Başkonsolosluklara başvurmak zorundadırlar.
 • Bağlı bulunulan Nüfus Müdürlüğünden evliliğin tescil edildiğini gösterir nüfus kayıt örneği alındığında, ilgililer adına yeni nüfus cüzdanı düzenlenir. Nüfus cüzdanı elden alınabilir ya da adrese postayla gönderilebilir.
 • İşlemler yaklaşık üç ay sürmektedir

GEREKLİ BELGELERİ:
 • İlgililerin beraberce hangi tarihten beri nişanlı olup simdi evlenmek istediklerine dair imzalı dilekçeleri
 • Erkek ve Kadının Nüfus Cüzdanları ve pasaportları
 • 6 şar adet fotoğrafları
 • Kadın önceki soyadını korumak istediği taktirde Nüfus Müdürlüğüne hitaben önceki soyadını korumak istediği içeren form dilekçe
 • Tarafların daha önce boşanıp boşanmadıkları ve boşanılmış ise kesinlik kazanmış Türk mahkeme kararının aslı ve örneği. Türk mevzuatına göre kadınlar boşanmalarının üzerinden 300 gün geçmeden evlenemezler (iddet müddeti). Kadınların bu süre dolmadan evlenmek istemeleri halinde mahkemeye başvurarak “iddet müddeti ” kaldırma kararı aldırmaları gerekmektedir.
 • İki şahidin adı ve soyadı, adresi ve Nüfus Cüzdani fotokopileri
 • Son üç ay içinde alınmış Nüfus Kayıt örnekleri
 • Önceki evliliği iptal olan varsa iptal kararı. Önceki eşi ölen varsa ölüm belgesi
 • Erkek ve kadının evlenmelerine tıbben bir mani olmadığını gösteren doktordan alınmış sağlık raporu
 • İlgililerin beraberce hangi tarihten beri nişanlı olup simdi evlenmek istediklerine dair imzalı dilekçeleri


Show Less
"Sonsuza dek benim olacaksın"
– Anonim